Terug naar boven

Filmbieb gaat stoppen, lees hier meer

Razorlight

Acteur

Biografie

Razorlight brak rond 2004 door met hun met veel bravoure doorspekte britpop. Liedjesschrijver en gitarist Johnny Borrell noemde bijvoorbeeld zijn eigen band ‘de beste van de wereld’. Sinds Razorlight haar rafelige alternatieve rock inruilde voor radiovriendelijker materiaal lijken steeds meer mensen het met Borrell eens te zijn.