Terug naar boven

Heresy [UK]

Acteur

Biografie

(bron: wikipedia)

Ketterij of heresie of dwaalleer is een welbewuste en opzettelijke afwijking van wat in een bepaalde geloofsgemeenschap of geloof- of kerkleer wordt beschouwd als behorend tot de fundamentele geloofsleer. Wie deze afwijking aanhangt, is voor de anderen een ketter.
Het begrip kan ook (figuurlijk) worden gebruikt wanneer een uiting of leer in de filosofie, de politiek, de wetenschap, de kunsten, enzovoorts verschilt van wat algemeen als gezaghebbend wordt aanvaard.
Opgemerkt moet worden dat ketterij en de beleving ervan, onderhevig is... meer